Zavolejte nám (Po 9-17, Út 8-16, St 10-18, Čt-Pá 7-15)

Instalace elektronického ohradníku

Pořídili jste si elektronický ohradník a chystáte se na jeho instalaci? Připravili jsme pro vás podrobný návod, který vás v jedenácti krocích provede montáží – od nákresu přes položení kabelu až k finálnímu nasazení obojku vašemu pejskovi.

 

Elektronické ohradníky pro psy jsou neviditelné ploty, které hlídají vašeho pejska, aby neutíkal ze zahrady nebo z jiného vymezeného prostoru. Pejsek má obojek (přijímač), jehož prostřednictvím dostává upozornění, pokud se dostane k hranici, kterou nesmí překročit. Pokud jste si už svůj elektronický ohradník vybrali a chystáte se ho právě nyní instalovat, čtěte dál. Případně navštivte článek "Jak vybrat elektronický ohradník pro psy".

 

 

Zkontrolujte obsah balení elektronického obojku

Před samotnou instalací elektronického ohradníku pro psy zkontrolujte obsah balení. Zpravidla uvnitř najdete: vysílač, napájecí adaptér, elektronický obojek (přijímač), baterii, drát, náhradní kovové kontakty, tréninkové vlaječky, testovací diodu, šrouby a uživatelský manuál, který si rozhodně prostudujte. Zjistěte si, co vše elektronický ohradník umí a jak s ním zacházet.

 

Pamatujte na následující zásady

  • Na elektronický obojek nechte pejska navyknout, než s výcvikem začnete.
  • Nikdy neupravujte nastavení, když má pejsek obojek nasazený.
  • Vždy, když upravíte nastavení, projděte s přijímačem celý pozemek.
  • Obojek by měl být využívaný jen pod vaším dohledem.
  • Zamezte dětem kontakt s obojkem.
  • Dbejte rad a pokynů od výrobce.

 

Myslete při používání obojku a ohradníku na svého psa! Každý pejsek je jiný a bude mít i jiné reakce na obojek a na impulsy. Případně se obraťte na zkušeného kynologa, se kterým budete použití elektronického ohradníku konzultovat.

 

1. Nakreslete si schéma

Začněte tím, že si nakreslíte schéma oblasti, ve které budete elektronický ohradník instalovat. Pamatujte na různé překážky při pokládce kabelu, například bazén, cestu apod. Vyberte si místo pro umístění základny – vysílače. Ten lze instalovat poblíž jakékoli domácí zásuvky (připevňuje se pomocí přiložených šroubů). Vysílač je odolný vůči výkyvu teplot, ale není vodotěsný. Vysílač instalujte minimálně 1 metr od velkých kovových předmětů (vrata, pračka, boiler apod.). Určete si také místo opuštění zakopaného drátu ze země do vysílače. Protože vysílač musí být namontován v uzavřeném prostoru chráněném před deštěm, věnujte pozornost vývodu drátů z interiéru. Otvory, jako dveře, trubky nebo okna mohou být vhodná, pokud nehrozí přerušení. Jinou možností je vyvrtat díru na vhodném místě.

 

2. Zakreslete do schématu trasu kabelu

Víte, kudy elektronický plot povede? Zakreslete si do schématu jeho trasu. To vám zjednoduší samotnou instalaci v terénu. Pamatujte, že aby systém fungoval, drát musí tvořit jednu uzavřenou smyčku. Je důležité zdůraznit, že nikdy nepoužívejte méně než 15 metrů drátu. Nenatahujte smyčku souběžně s elektrickým či telefonním vedením, protože může způsobit zesílení signálu. Kabel natahujte minimálně 1 metr od kabelu jiného systému.

 

3. Instalujte vysílač

Poblíž zásuvky instalujte vysílač, ale zatím ho nezapojujte do zásuvky (dokud nemáte umístěný drát). V případě bouřky je vždy vhodné vysílač vypnout.

      

Instalace na zeď uvnitř                          Instalace venku - na vysílač nesmí pršet

 

4. Položte drát ohradníku nanečisto

Nejdříve si drát položte po obvodu, ale nezakopávejte ho, dokud si systém neotestujete. Pozor na případné poškození drátu. Při pokládání drátu využijte vašeho schématu. Začněte drát pokládat okolo oblasti jakou souvislou smyčku. Používejte postupné otočení v rozích v poloměru alespoň jednoho metru, tak zaručíte lepší funkci pole signálu. Musíte použít více drátu, než je dodáno se systémem? Potom pamatujte, že spojnice musí být izolované, vhodné je pájení. Poté pokračujte okolo oblasti, kde drát pokládáte, dokud nedojdete k vysílači. Drát ustřihněte a připojte jej k vysílači.

Podrobněji o způsobu instalace drátu

 

5. Způsoby instalace drátu

 

Instalace drátu do země

Drát by měl být veden zhruba 5 cm pod zemí. Pokud ale používáte vertikutátor, je nutné jej umístit hlouběji. Na signálu to ubere pouze nepatrně. 

 

Instalace mezi dlažbu

Občas je potřeba drát táhnout přes vchod, nebo vjezd. V ideálním případě lze drát zatlačit do spáry mezi dlažbou. V horším případě je potřeba vytvořit spáru úhlovou bruskou.

 

Instalace na plot

Drát lze instalovat prakticky na jakýkoliv plot. Nejčastější instalace je na drátěný, ale lze instalovat i na dřevěné ploty.

 

Spojení drátu

Pokud drát nevede v zemi, není potřeba žádné složité spojování. Pouze je nutné zajistit, aby nedošlo k přetržení. Můžete využít například klasickou elektrikářskou čokoládu. Nebo využít naší sadu pro spojení drátu, kterou doporučujeme především při instalaci do země.

  1. Oba dráty na koncích oholíte od izolace, na jeden navlečete smršťovací bužírku
  2. Dráty spojíte spojkou na kabely
  3. Smršťovací bužírku navléknete na spoj a zatavíte zapalovačem
  4. Můžete spojení ještě omotat izolační páskou

 

Další možnosti vedení drátu

Drát lze vést prakticky kdekoliv, problémy způsobují pouze masivnější kusy železa, které signál částečně pohlcuje. Drátěný plot není problém, ale železná traverza v bezprostřední blízkosti může signál pohlcovat. V daném místě tedy bude signál o něco slabší.

Drát může vést také v bytě, kde lze chránit například drahý nábytek.

6. Ověřte si, že vysílač funguje

Poté si ověřte, že je vysílač v provozu a že vše funguje. Zkontrolujte například, zda svítí ověřovací dioda kabelu (uprostřed) i dioda napájení (dole). Když se obě rozsvítí, je vysílač funkční a smyčka je správně zapojena. Pokud se dioda přerušení kabelu (úplně nahoře) rozsvítí červeně, jeden nebo oba dráty jsou špatně připojeny nebo jsou někde v okruhu přerušeny. Opravte problém a zkuste znovu.

 

7. Nastavte obojek

Do přijímače vložte baterii, a pokud se indikátor rozsvítí zeleně, je vše v pořádku. Červené světlo znamená, že je baterie vybitá, proto ji dobijte nebo vyměňte. Nikdy nenasazujte obojek psovi, dokud ohradník není otestován a nastaven.

 

8. Otestujte ohradník

Ručně otestujte systém ohradníku, zjistíte tak, že signál správě prochází drátem. K tomu použijte testovací výbojku, která je součástí balení. Nikdy netestujte ohradník, pokud má pes nasazený obojek! Jak ohradník testovat? Zvolte rovný úsek vodiče ohraničující smyčky dlouhý alespoň 15 metrů. Připevněte testovací diodu k sondám přijímače (obojku) a držte obojek ve výšce krku vašeho psa. Pomalu jděte s obojkem podél vedení. Pozorně poslouchejte varovný tón a sledujte svit výbojky. Čím širší nastavíte zadržovací pole, tím je větší šance na zadržení psa. Nastavte šířku pole na potřebnou šířku a test opakujte. Testování proveďte na různých částech ohradníku, abyste se ujistili, že správně funguje. Projděte „bezpečnou“ část pozemku, kam signál nemá sahat, a ujistěte se, že je vše v pořádku.  Otestujte obojek i uvnitř domu. Signály z televizních kabelů, elektrického vedení nebo telefonu mohou duplikovat signál uvnitř domu i venku. Pokud zaznamenáte takový problém, drát ohradníku je zřejmě v některé části umístěný moc blízko těchto kabelů. Pejsek by neměl obojek nosit uvnitř domu.

 

9. Nastavte šířku zakázaného pásma

Zakázané pásmo je vzdálenost mezi drátem a místem, kde je přijímač obojku poprvé aktivován. Kolečkem na vysílači nastavujete šířku signálního pole, nikoliv intenzitu impulzu. Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček šířku pásma zvětšujete; otočením proti směru hodinových ručiček pásmo zmenšujete. Otočením na doraz proti hodinovým ručičkám vysílač vypnete. Otestujte znovu šířku pásma. Čím je pole širší, tím je nižší šance na útěk psa.

 

10. Zakopejte/přidělejte drát ohradníku

Drát elektronického ohradníku není nutné vždy zakopávat do země, ale pokud ho do země umístíte, lépe ho tak ochráníte. Drát instalujte zhruba 3 cm pod povrch. Pokud potřebujete ohradník vést přes asfaltový chodník nebo silnici, udělejte 2 cm hluboký zářez motorovou pilou s brusnou čepelí. Umístěte kabel do zářezu a zalijte asfaltem.

 

Podrobněji o způsobu instalace drátu

VIDEO - nástroje a rady pro instalaci do země

11. Rozmístěte tréninkové vlajky (volitelné)

Po zakopání drátu ohradník otestujte. Zjistěte, zda je síla signálu stejná po celém obvodu. Nastavte šířku signálního pásma. Jakmile bude testování dokončeno, umístěte podél hranice ohrady tréninkové vlajky, a to ve vzdálenosti, kde je poprvé slyšet zvukový signál. Tak spojíte zvukový a vizuální podnět. Vlajky jsou nutné, pouze pokud není zóna ohraničena objektem - např. plotem, nebo záhonem.

 

12. Nasaďte obojek pejskovi

Tohle je důležité: Nenechávejte obojek nasazený déle než 12 hodin denně, protože delší užívání může způsobit podráždění kůže. Delší užívání je možné, pokud se nevyskytne nežádoucí reakce (například zarudnutí kůže).

Po nasazení obojku se ujistěte, že elektrody jsou v kontaktu s kůží psa. Pokud je to potřeba, ostříhejte v oblasti umístění elektrod srst. Použijte krátké elektrody na krátkou srst, dlouhé elektrody na dlouhou. Prsty utáhněte elektrody, ale nikoliv hrubou silou. Pokud je pes uvnitř domu, obojek mu sundejte, aby nedocházelo k náhodným impulzům! Vždy se ujistěte, že obojek funguje správně, než jej pejskovi nasadíte. Sundejte ostatní kovové obojky, pokud je pes nosí.

 

Nyní můžete přistoupit k výcviku psa na elektronický obojek. Podívejte se na video na www.Youtube.com/ElektroObojky.

 

 

 

Instalace elektronického ohradníku pro psy

Instalace neviditelného plotu pro psy

Elektronický plot pro psy

Elektronický ohradník pro psy instalace

Ohradník pro psy návod

Neviditelný plot pro psy návod

Elektrický ohradník pro psy

Ohradník pro psy

Neviditelný ohradník pro psy

Elektronický plot ohradník pro psy


Související produkty

Elektronický plot pro psy iTrainer W227
Varianty (5)
pro 1 psa pro 2 psy pro 3 psy pro 4 psy pro 5 psů

iTrainer W227

Skladem
2 490 Kč

Porovnat

Neviditelný plot Canifugue 2015
Varianty (5)
pro 1 psa pro 2 psy pro 3 psy pro 4 psy pro 5 psů

Canifugue 2015

Skladem
4 990 Kč

Porovnat

PetSafe® ohradník pro velké psy
Varianty (1)
pro 1 psa

PetSafe® ohradník pro velké psy

Skladem
6 390 Kč

Porovnat