Litter Robot III - jak nastavit čistící cyklus

V okamžiku, kdy Vaše kočka opustí záchod zahájí se čekací doba, než toaleta Litter Robot zahájí čistící cyklus. Čekací dobu můžete snadno upravit podle svých preferencí. Přednastavená výchozí doba čekání je 7 minut, ale jsou k dispozici také nastavení 3 minuty a 15 minut. 

Nastavení čekací doby je velmi jednoduché. Stisknutím a podržením tlačítka Empty po dobu asi 5 sekund vstoupíte do preferovaného režimu nastavení čekací doby. Jedno ze světel začne blikat a zobrazí se aktuální nastavení doby čekání. Pomocí tlačítka reset přejděte na další nastavení. Přepněte na požadované nastavení. Modrá je 3 minuty, žlutá je 7 minut a červená 15 minut. Stiskněte a podržte tlačítko Empty pro uložení požadovaného nastavení. Modré světlo bude blikat pro potvrzení vybrané čekací doby a poté se vrátí do pohotovostního režimu. 

 Související produkty

Je nám líto, ale dle zadaných kritérií nebyly nalezeny žádné položky